Stavební povolení nabylo právní nmoci dne 28. 7. 2021

TEXT